Szkoły ponadpodstawowe

Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu

ul. Warszawska 1 
39-300 Mielec
tel./fax 17 773-15-80, 81, 82
mail: sekretariat@ekonomik.mielec.pl

www.ekonomik.mielec.pl
f logo RGB Blue 58 facebook.com/ekonomik.mielec
Instagram Glyph Gradient RGB instagram.com/zse.mielec/

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

ul. Jagiellończyka 3 
39-300 Mielec
tel. 17 788 52 89
mail: zsbmlc1@wp.pl

www.zsbmielec.pl
f logo RGB Blue 58 facebook.com/zsbmielec/
Instagram Glyph Gradient RGB 
instagram.com/mielecka.budowlanka/

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

ul. Jagiellończyka 3
39-300 Mielec
tel. 17 788 13 10
mail: zst@zstmielec.pl

www.zstmielec.pl

Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu

ul. Kilińskiego 24
39-300 Mielec
tel. 17 788 88 50, 788 88 51
mail: zs.mielec@gmail.com

www.zs.mielec.pl
f logo RGB Blue 58facebook.com

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu

ul. Jędrusiów 1
39-300 Mielec
tel. 17 773 15 77
mail: konarski.mielec@op.pl

www.konarski.mielec.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

ul. Żeromskiego 28
39-300 Mielec
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
mail: kopernik@powiat.mielec.pl

www.kopernik.mielec.pl

Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim

ul. Kościuszki 2
39-310 Radomyśl Wielki
tel. 14 681 96 83
mail: zsradomysl@zsradomysl.pl
mail: sekretariat@zsradomysl.pl

www.zsradomysl.pl
f logo RGB Blue 58 facebook.com/zsradomysl

V Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 1 w Mielcu

ul. Tańskiego 3
39-300 Mielec
tel. 17 787 53 50, 17 787 53 51
mail: zso1@zso1.mielec.pl

www.zso1.mielec.pl
f logo RGB Blue 58 
facebook.com/zso1mielec
Instagram Glyph Gradient RGB instagram.com/5lomielec/

Liceum Ogólnokształcące w Przecławiu

ul. Zielona 39 a
39-320 Przecław
tel./fax 17 774 73 16
mail: zspsekretariat@vp.pl

www.zsprzeclaw.nazwa.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu

Rzemień 243
39-322 Rzemień
tel. 17 581 13 22, 17 774 81 30
mail: zs_rcku@poczta.onet.pl

www.zsckr.rzemien.eu
f logo RGB Blue 58 facebook.com

Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego Im. Grzegorza Lato w Mielcu

ul. Tańskiego 3
39-300 Mielec
tel. 17 787 53 69
mail: nsmsmielec@gmail.com

www.sms.mielec.pl
f logo RGB Blue 58 facebook.com/smswmielcu

Instytucje wspierające edukację

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

ul. Wojska Polskiego 2b (obok Urzędu Celnego)
39-300 Mielec
tel./fax 17 788 51 94, 17 788 51 95
mail: ckp@ckp.edu.pl

www.ckp.edu.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu

 

ul. Krótka 1
39-300 Mielec
tel. 17 773 11 79
mail: cech_mielec@o2.pl

www.cechmielec.pl
f logo RGB Blue 58 facebook.com

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu

ul. Sękowskiego 2b
39-300 Mielec
tel. 17 788 49 78, 606 503 243
mail: pppmielec@poczta.onet.pl

www.poradniamielec.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. bł. ks. Romana Sitki „Ekonomik.Mielec” w Mielcu

Ul. Warszawska 1
39-300 Mielec
tel./fax: 17 773 15 80, 81, 82 – sekretariat ZSE
e-mail: stow.ekonomik.mlc@gmail.com

Koordynatorzy targów

Lidia Sasor

e-mail: targi.mielec@gmail.com