Targi Edukacyjne – „I co dalej gimnazjalisto?”

Projekt edukacyjny z zakresu

orientacji zawodowej

dla uczniów klas trzecich gimnazjów

 

Organizator targów

Pomysłodawcą i organizatorem Targów jest Zespół Szkól Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.

 

Adresaci projektu

Inicjatywa nasza skierowana jest do uczniów klas trzecich gimnazjów, ich rodziców i nauczycieli.

 

Cel główny projektu

Umożliwienie uczniom i rodzicom osiągnięcia takiego stopnia wiedzy na temat szkół ponadgimnazjalnych – ich pełnej oferty edukacyjnej, która umożliwi im podjęcie trafnej decyzji w wyborze dalszego kierunku kształcenie w danej szkole. Uczestnicy mogą w jednym miejscu zebrać i porównać oferty edukacyjne na dany rok szkolny.

 

Cele szczegółowe

  • Wdrażanie uczniów do aktywności w zakresie poszukiwań takiej oferty edukacyjnej, która byłaby adekwatna do ich zainteresowań zawodowych.
  • Przygotowanie uczniów do podejmowania trudnych decyzji wyboru zawodu i odnajdywania swojego miejsca w życiu gospodarczym, w warunkach zmiennego rynku pracy.
  • Uświadomienie uczniom związku pomiędzy poziomem wykształcenia a sytuacją na regionalnym i krajowym rynku pracy.
  • Uświadomienie rodzicom, iż dalszy kierunek i poziom kształcenia musi być dostosowany do realnych możliwości intelektualnych i uzdolnień oraz stanu zdrowia ich dziecka.
  • Uświadomienie rodzicom, iż uczeń wybierając kierunek kształcenia musi być świadomy ciągłych zmian zachodzących na rynku pracy co wymusza wielokrotną zmianę zawodu.
  • Kształcenie u uczniów takich umiejętności uważnego słuchania, analizowania, porównywania, wyciągania i formułowania wniosków na podstawie zadawanych pytań, wyrażania własnej opinii.
  • Kształcenie postaw brania odpowiedzialności za dokonywanie własnych wyborów.
  • Aktywizacja i zaangażowanie środowiska szkolnego, lokalnych władz Samorządowego Centrum Kultury, Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pracodawców, instytucji publiczno-prawnych do działań w zakresie wsparcia młodzieży na ścieżce edukacyjno-zawodowej.

Organizator

Patronat Honorowy

herb woj podkarpackie

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

STAROSTA  POWIATU  MIELECKIEGO

 

PREZYDENT  MIASTA  MIELCA

Patronat Medialny

leliwa logo mielec jpg

logo hej

logo korso

Logowanie