Podsumowanie XIV Targów Edukacyjnych

24 i 25 kwietnia 2019 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyły się XIV Targi Edukacyjne. Celem Targów było zaprezentowanie przez szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe z terenu powiatu mieleckiego kierunków kształcenia oraz obowiązujących zasad przyjęć na rok szkolny 2019/2020. Inicjatywa skierowana była do uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas ósmych szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli.

W pierwszym dniu targi odwiedziło ponad 700 uczniów gimnazjów a drugiego dnia z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych zapoznało się blisko 800 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. 

Tegoroczne targi były współfinansowane przez Prezydenta Miasta Mielca w ramach zadania publicznego pt. „Targi Edukacyjne 2019”.

Podczas targów, młodzież brała udział w quizie wiedzy o szkołach powiatu mieleckiego. Fundatorem nagród był Powiat Mielecki.

Kolejnym dzianiem towarzyszącym targom były wykłady pt. „Kompetencje miękkie - sposób na osiągnięcie sukcesu zawodowego”. Wykłady prowadził Sławomir Wiktor, doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Mielcu. W wykładach wzięło udział ponad 500 uczniów.

Honorowy patronat nad Targami objęli pan Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl, pan Stanisław Lonczak - Starosta Powiatu Mieleckiego oraz pan Jacek Wiśniewski - Prezydent Miasta Mielca. Patronat medialny sprawowali Radio Leliwa, portal hej.mielec.pl oraz Tygodnik Regionalny KORSO.

Tegoroczni wystawcy to:

 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierz Armii Krajowej w Mielcu
 • Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim
 • Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu
 • Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
 • Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu
 • Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Laty w Mielcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. st. sierżanta Stanisława Działowskiego w Mielcu
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Mielcu
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu
 • Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu
 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli

Kontakt

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. bł. ks. Romana Sitki „Ekonomik.Mielec” w Mielcu

Ul. Warszawska 1
39-300 Mielec
tel./fax: 17 773 15 80, 81, 82 – sekretariat ZSE
e-mail: stow.ekonomik.mlc@gmail.com

Koordynatorzy targów

Lidia Sasor

e-mail: targi.mielec@gmail.com