Podsumowanie X Targów Edukacyjnych

27 kwietnia 2015r. w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyły się X Targi Edukacyjne „ I co dalej Gimnazjalisto?". Tegoroczne Targi były jednym z działań projektu z zakresu edukacji ekonomicznej pt. „Moja droga do sukcesu" dofinansowanego z Narodowego Banku Polskiego.

Celem Targów było zaprezentowanie przez szkoły ponadgimnazjalne z Mielca i okolic kierunków kształcenia oraz obowiązujących zasad przyjęć na rok szkolny 2015/2016. Inicjatywa skierowana została do uczniów klas trzecich gimnazjów, ich rodziców i  nauczycieli.

Honorowy patronat nad Targami objęli pan Zbigniew Tymuła Starosta Powiatu Mieleckiego oraz pan Daniel Kozdęba Prezydent Miasta Mielca. Patronat medialny sprawowali Radio Leliwa, portal hej.mielec.pl i Tygodnik KORSO.

Ponad 900 gimnazjalistów z Mielca i powiatu mieleckiego odwiedziło tegoroczne Targi.

Część oficjalną imprezy otworzyła pani Marta Mysona dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu. Następnie głos zabrali pan starosta Zbigniew Tymuła, wice starosta pani Maria Napieracz oraz wice prezydent Miasta Mielca pan Jan Myśliwiec. Wykład inauguracyjny wygłosiła pani dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego. Młodzież gimnazjalna wysłuchała również koncertu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu pod batutą Grzegorza Wywrockiego.

W trakcie Targów Edukacyjnych, zgodnie z założeniami projektu, organizatorzy promowali edukację ekonomiczną. Zachęcano młodzież gimnazjalną do poszerzania wiedzy ekonomicznej, prowadząc rozmowy i rozdając publikacje o tematyce ekonomicznej (np. publikacje NBP, książki).

Po uroczystym otwarciu targów w małej sala kinowej były wyświetlane animowane filmy o tematyce ekonomicznej dostępne na portalu nbportal.pl. Zakres tematyczny wyświetlanych filmów: pieniądze (kryzys, system płatniczy), rynki (prawo popytu i podaży, działalność gospodarcza), rynek pracy (ile kosztuje prac, bezrobocie).

Kolejnym działaniem zaproponowanym w ramach projektu była loteria wiedzy ekonomicznej, która cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród uczestników targów. Uczniowie losowali pytanie z zakresu podstawowych pojęć ekonomicznych, po udzieleniu poprawnej odpowiedzi odbierali nagrodę (książki o tematyce ekonomicznej, notesy, kubki, długopisy, pamięć USB) w punkcie informacyjnym projektu „Moja droga do sukcesu". W loterii wzięło udział 200 gimnazjalistów.

W czasie targów w sali kinowej kina Galaktyka (które mieści się w budynku SCK w Mielcu) wyświetlono dwie emisje filmu dokumentalnego pt. „Władca wszechświata", który przybliżył uczestnikom targów zasady funkcjonowania rynku finansowego, mechanizmów rządzących kryzysem. Film obejrzało ponad 400 osób.

Wystawcami w tym roku byli:

 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu
 • I Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Konarskiego w Mielcu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. st. sierż. pilota Stanisława. Działowskiego w Mielcu
 • Zespół Szkół Technicznych Mielcu
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu
 • Zespół Szkół im. prof. Janusza. Groszkowskiego w Mielcu
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu
 • Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Laty w Mielcu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Mielcu
 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
 • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu
 • Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu
 • Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu

Kontakt

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. bł. ks. Romana Sitki „Ekonomik.Mielec” w Mielcu

Ul. Warszawska 1
39-300 Mielec
tel./fax: 17 773 15 80, 81, 82 – sekretariat ZSE
e-mail: stow.ekonomik.mlc@gmail.com

Koordynatorzy targów

Lidia Sasor

e-mail: targi.mielec@gmail.com