Podsumowanie IX Targów Edukacyjnych

28 kwietnia 2014r. w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyły się IX Targi Edukacyjne „ I co dalej Gimnazjalisto?". Targi zorganizował Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.

Celem Targów było zaprezentowanie przez szkoły ponadgimnazjalne z Mielca i okolic kierunków kształcenia oraz obowiązujących zasad przyjęć na rok szkolny 2014/2015. Inicjatywa skierowana została do uczniów klas trzecich gimnazjów, ich rodziców i nauczycieli. Honorowy patronat nad Targami objęli pan Andrzej Chrabąszcz Starosta Powiatu Mieleckiego oraz pan Janusz Chodorowski Prezydent Miasta Mielca. Patronat medialny sprawowali portal hej.mielec.pl i Tygodnik KORSO.

Ponad 900 gimnazjalistów z Mielca i powiatu mieleckiego odwiedziło tegoroczne Targi.

Cześć oficjalną imprezy otworzyła pani Teresa Ciszek dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu. Następnie głos zabrali: pani poseł na sejm Krystyna Skowrońska, vice starosta powiatu mieleckiego pan Andrzej Bryła oraz vice prezydent Miasta Mielca pan Bogdan Bieniek. W dalszej części odbyło się widowisko pt słowno-muzyczne pt. „Łowca słów, powtórka z Tuwima" w wykonaniu młodzieży z Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie. Ponadto młodzięż gimnazjalna wysłuchała koncertu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu.

Wystawcami w tym roku byli:

 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu
 • I Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Konarskiego w Mielcu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. st. sierż. pilota Stanisława. Działowskiego w Mielcu
 • Zespół Szkół Technicznych Mielcu
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu
 • Zespół Szkół im. prof. Janusza. Groszkowskiego
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu
 • Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Laty w Mielcu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Mielcu
 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
 • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu
 • Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA
 • Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu

Kontakt

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. bł. ks. Romana Sitki „Ekonomik.Mielec” w Mielcu

Ul. Warszawska 1
39-300 Mielec
tel./fax: 17 773 15 80, 81, 82 – sekretariat ZSE
e-mail: stow.ekonomik.mlc@gmail.com

Koordynatorzy targów

Lidia Sasor

e-mail: targi.mielec@gmail.com