Podsumowanie VIII Targów Edukacyjnych

Po raz ósmy w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu 29 kwietnia 2013 r. odbywały się Mieleckie Targi Edukacyjne „I co dalej gimnazjalisto?". Inicjatorem i organizatorem Targów był Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.

Honorowy patronat nad Targami objęli pan Andrzej Chrabąszcz Starosta Powiatu Mieleckiego oraz pan Janusz Chodorowski Prezydent Miasta Mielca, a także Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ZOD w Mielcu.

Patronat medialny sprawowali portal hej.mielec.pl, czyliwiesz.pl, Tygodnik Regionalny KORSO, a także Extreme Fitness. Targi otworzyła pani Teresa Ciszek dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu. Następnie głos zabrali vice starosta powiatu mieleckiego pan Andrzej Bryła oraz prezydent Miasta Mielca pan Janusz Chodorowski. Wykład inauguracyjny wygłosił pan dr Andrzej Skowron dziekan Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu.

W dalszej części prezentację na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przedstawił pan Krzysztof Woszczak - nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz ratownik Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. Klub Extreme zachęcał młodzież do aktywności fizycznej oraz prawidłowego sposobu odżywiania się.

Swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2013/2014 zaprezentowały szkoły ponadgimnazjalne z Mielca i powiatu mieleckiego:

 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu
 • I Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Konarskiego w Mielcu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. st. sierż. pilota Stanisława. Działowskiego w Mielcu
 • Zespół Szkół Technicznych Mielcu
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu
 • Zespół Szkół im. prof. Janusza. Groszkowskiego
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu
 • Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Laty w Mielcu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu

W czasie Targów Edukacyjnych swoją ofertę przedstawiły także następujące instytucje:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Mielcu
 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
 • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ZOD w Mielcu
 • Cech Rzemiosł Różnych
 • Extreme Mielec

Zainteresowanie Targami było ogromne. Ponad 900 gimnazjalistów z terenu powiatu mieleckiego oraz powiatów sąsiednich przyszło porozmawiać z uczniami, nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych.

Gimnazjalistom życzymy trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Kontakt

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. bł. ks. Romana Sitki „Ekonomik.Mielec” w Mielcu

Ul. Warszawska 1
39-300 Mielec
tel./fax: 17 773 15 80, 81, 82 – sekretariat ZSE
e-mail: stow.ekonomik.mlc@gmail.com

Koordynatorzy targów

Lidia Sasor

e-mail: targi.mielec@gmail.com