Projekt z zakresu edukacji ekonomicznejnbp logo

Dofinansowany z Narodowego Banku Polskiego

 

Tytuł projektu

Moja droga do sukcesu III

Priorytetowy obszar edukacji ekonomicznej

Niniejszy projekt wpisuje się w następujące obszary edukacji ekonomicznej NBP:

  • Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Pieniądz

Czas trwania projektu

Data rozpoczęcia projektu: 20 marca 2017 r.

Data zakończenia projektu: 20 czerwca 2017 r.

Cel główny

Celem projektu jest wzrost zainteresowania i wiedzy z zakresu ekonomii u ok.800 młodzieży gimnazjalnej z terenu powiatu mieleckiego w okresie od 20 marca 2017 roku do 20 czerwca 2017 roku.

Cele szczegółowe

  • Zachęcanie młodzieży do samokształcenia w zakresie wiedzy ekonomicznej przez korzystanie z portali edukacyjnych w zakresie wiedzy ekonomicznej w tym portalu nbportal.pl.
  • Zwiększenie świadomości wśród młodzieży na temat korzyści i możliwości płynących z posiadania rachunku bankowego oraz aktywnego korzystania z nowoczesnych instrumentów płatniczych, takich jak karty płatnicze i bankowość elektroniczna.
  • Wzrost i poszerzenie wiedzy w zakresie podstawowych pojęć ekonomicznych - głównie w obszarze pieniądza, rynku pracy.
  • Ułatwienie dostępu do ofert kształcenia powiatu mieleckiego oraz pogłębienie wiedzy nt. instytucji pomagających przy wyborze szkoły/ścieżki nauko-zawodowej.
  • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, twórczego kreatywnego myślenia na rzecz środowiska lokalnego.

Odbiorcy projektu

Projekt jest skierowany do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych z powiatu mieleckiego.

Działania zaplanowane w ramach projektu

Targi Edukacyjne

Wystawcami w czasie targów będą szkoły ponadgimnazjalne z Mielca i powiatu mieleckiego oraz inne instytucje edukacyjne i związane z rynkiem pracy. W trakcie targów edukacyjnych organizator będzie również promował edukację ekonomiczną.

Loteria wiedzy ekonomicznej

Młodzież odwiedzająca targi będzie miała możliwość wziąć udział w loterii wiedzy ekonomicznej z zakresu podstawowych pojęć ekonomicznych.

Wykłady otwarte

Młodzież biorąca udział w targach będzie mogła uczestniczyć w wykładach otwartych z zakresu przedsiębiorczości.

Punkty konsultacyjne ekspertów bankowych

Młodzież biorąca udział w targach będzie mogła uczestniczyć w konsultacjach z ekspertami bankowymi w zakresie bezpiecznego zakładania i prowadzenia konta bankowego, usług bankowych..

Test wiedzy ekonomicznej

Będzie to trzecia edycja testu. Zakres tematyczny testu to rynek pracy, pieniądz. Planowany termin realizacji działania: maja/czerwiec 2017r.

Organizator

Patronat Honorowy

herb woj podkarpackie

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

STAROSTA  POWIATU  MIELECKIEGO

 

PREZYDENT  MIASTA  MIELCA

Patronat Medialny

leliwa logo mielec jpg

logo hej

logo korso

Logowanie