Doradztwo zawodowe

Wykład pt. "Dwa słowa o tym jak wybrać szkołę"

Słuchając wykładu, dowiesz się jakie są Twoje mocne i słabe strony. Jak zbierać informacje o szkołach i zawodach.

Co lubię?
Co umiem robić?
Cechy charakteru
Informacje o szkole i zawodzie
Podsumowanie

Kontakt

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. bł. ks. Romana Sitki „Ekonomik.Mielec” w Mielcu

Ul. Warszawska 1
39-300 Mielec
tel./fax: 17 773 15 80, 81, 82 – sekretariat ZSE
e-mail: stow.ekonomik.mlc@gmail.com

Koordynatorzy targów

Lidia Sasor

e-mail: targi.mielec@gmail.com